Witamy w Centrum Wsparcia Portalu Informatycznego PZSS

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń serwisowych i lepszej pomocy, prowadzimy system biletów wsparcia. Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer, dzięki któremu można śledzić postęp w udzielaniu wsparcia oraz odpowiedzi online.

Zawodników prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Klubem.

Informacje dotyczące sposobów wykonywania określonych czynności znajdują się w zakładce instrukcje.

W zgłoszeniu należy zamieścić dokładny opis sytuacji, a jeżeli dotyczy konkretnego zawodnika również nr PESEL.